Welkom

Rasenberg Bouw BV is een allround bouwbedrijf met ruime ervaring en know how en maakt deel uit van BVR Groep. Het moderne, solide en no-nonsens bouwbedrijf is op veel terreinen van de bouwnijverheid actief: woningbouw, utiliteitsbouw, herstructurering, stadsvernieuwing, renovatie, restauratie en onderhoud.

Door als werkmaatschappij gezamenlijk gebruik te maken van de faciliteiten, activiteiten en expertise van BVR Groep BV kunnen projecten zowel in opdracht als in bouwteamverband en op eigen initiatief worden gerealiseerd. Het werkgebied omvat de regio’s Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland.

Een onderscheidende bouwgroep

De bouwgroep onderscheidt zich in de markt van andere bouwbedrijven waar het gaat om duurzame samenwerking, flexibiliteit, daadkracht en innovatie. Niet in de laatste plaats vanwege de initiërende en vernieuwende manier van werken die conceptueel opereren centraal stelt. Grote maatschappelijke betrokkenheid, ervaring, expertise, gedegen kennis van de markt en vertrouwen, maken BVR Groep BV tot een ideale partner voor o.a. gemeenten, woningbouwcorporaties, opdrachtgevers uit de industrie en vervoerssector (ProRail), energiebedrijven (Stedin, TenneT, Joulz, Eneco), projectontwikkelaars, beleggers en collega-ondernemers.

BVR Groep BV bestaat uit de werkmaatschappijen: